PENGETUA

Pengetua 


En. Hamid Bin SelamatAsalamualaikum w.b.t dan salam 1 Malaysia.

Semua murid, guru dan kakitangan sokongan SMKDAHA yang dikasihi.

Pertamanya, saya ingin merakamkan kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dengan keizinanNya saya dapat meneruskan tugas dan tanggung jawab sebagai pengetua SMKDAHA.
Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua guru dan kakitangan SMKDAHA  yang telah bersama-sama menggembeling tenaga, usaha dan memberi idea bagi kecemerlangan sekolah.